Cicle de sessions formatives 22/23


Activitats en aquesta formació:

Màrqueting i vendes, sessió 1 de 3

Data: 12 de desembre de 2022

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Carrer Llobregat 66, Hospitalet (seu Ateneu La Col·lectiva i Espai Llavors)

Descripció:

Primera sessió (1 de 3)


Track de màrqueting i acció comercial, per qui tingui un projecte singular i d'altres que vulguin desenvolupar i executar un pla de màrqueting i vendes (planificar, executar i fer seguiment).


Principals objectius: generar un marc d'accions - temps responsable i kpis d'acció comercial i seguiment; transferència pràctica d'habilitats de venda i comunicació.


Tipus de cooperatives

Data: 13 de desembre de 2022

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Carrer Llobregat 66, Hospitalet (seu Ateneu La Col·lectiva i Espai Llavors)

Descripció:

Farem un recorregut pels diferents tipus de cooperatives que existeixen i per les seves principals característiques. Posarem èmfasi en les cooperatives de persones usuàries i en els dubtes i preguntes que sorgeixin durant la sessió (serà eminentment pràctica !)

Màrqueting i vendes, sessió 2 de 3

Data: 19 de desembre de 2022

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Carrer Llobregat 66, Hospitalet (seu Ateneu La Col·lectiva i Espai Llavors)

Descripció:

Sessió 2 de 3


Track de màrqueting i acció comercial, per qui tingui un projecte singular i d'altres que vulguin desenvolupar i executar un pla de màrqueting i vendes (planificar, executar i fer seguiment).


Principals objectius: generar un marc d'accions - temps responsable i kpis d'acció comercial i seguiment; transferència pràctica d'habilitats de venda i comunicació.

Màrqueting i vendes, sessió 3 de 3

Data: 9 de gener de 2023

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Carrer Llobregat 66, Hospitalet (seu Ateneu La Col·lectiva i Espai Llavors)

Descripció:

Primera sessió (3 de 3)


Track de màrqueting i acció comercial, per qui tingui un projecte singular i d'altres que vulguin desenvolupar i executar un pla de màrqueting i vendes (planificar, executar i fer seguiment).


Principals objectius: generar un marc d'accions - temps responsable i kpis d'acció comercial i seguiment; transferència pràctica d'habilitats de venda i comunicació.

Gestió i administració, sessió 1 de 2

Data: 17 de gener de 2023

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Carrer Llobregat 66, Hospitalet (seu Ateneu La Col·lectiva i Espai Llavors)

Descripció:

L'objectiu de les dues sessions és adquirir les habilitats bàsiques per tractar amb nòmines / factures / pressupostos i per entendre el balanç de situació de la nostra cooperativa o empresa.


Gestió i administració, sessió 2 de 2

Data: 24 de gener de 2023

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Carrer Llobregat 66, Hospitalet (seu Ateneu La Col·lectiva i Espai Llavors)

Descripció:

L'objectiu de les dues sessions és adquirir les habilitats bàsiques per tractar amb nòmines / factures / pressupostos i per entendre el balanç de situació de la nostra cooperativa.


Gestió i administració, sessió 3

Data: 8 de febrer de 2023

Horari: de 16:30 a 18:30

Lloc: Carrer Llobregat 66, Hospitalet (seu Ateneu La Col·lectiva i Espai Llavors)

Descripció:

Continuació de les sessions anteriors, amb enfocament principal a pressupostos i tresoreria.

Gestions laborals, fiscals i comptables (sessió bàsica)

Data: 14 de març de 2023

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Carrer Llobregat 66, Hospitalet (seu Ateneu La Col·lectiva i Espai Llavors)

Descripció:

Revisió ràpida introductòria a la gestió fiscal, laboral i comptable de la teva entitat:


obligacions fiscals, 

* casuística detallada de l'IVA (ex. prorrata, entendre les trimestrals ...)

* contractació,

* comptabilitat bàsica,

* legalitat vigent (riscos laborals, protecció de dades),

etc.


Finançament per al teu projecte d'economia social

Data: 25 de abril de 2023

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Carrer Llobregat 66, Hospitalet (seu Ateneu La Col·lectiva i Espai Llavors)

Descripció:

Tipus de finançament:

* préstecs per inversions, 

* pòlisses de tresoreria, 

* circulant,

* avançament de subvencions,

* presentació d’opcions en banca ètica vs banca convencional. avals, garanties, etc.

* títols participatius,

* crowdcapital i participacions de capital de socis col·laboradores.

Una vegada constituït el nostre projecte, i ara què?

Data: 9 de maig de 2023

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: Carrer Llobregat 66, Hospitalet (seu Ateneu La Col·lectiva i Espai Llavors)

Descripció:

Governança / legal del projecte.

Òrgans societaris.

Estatuts.

etc.