Els plans i les mesures d'igualtat a les entitats de l'economia social i solidària


Activitats en aquesta formació:

Els plans i les mesures d'igualtat a les entitats de l'economia social i solidària

Data: 5 de octubre de 2021

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Online

Descripció:

- Els plans i les mesures d'igualtat, definicions i marc legal.

- Què impliquen els nous decrets.

- Fases dels plans d’igualtat, àmbits, eines i recursos.