Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu


Activitats en aquesta formació:

Renovació Segell "Aquí assessorem l'economia social"

Data: 15 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: Online

Descripció:

Renovació Segell "Aquí assessorem l'economia social" sessió especialitzada sobre presentació telemàtica de llibres i comptes anuals i instàncies

Som els Ateneus següents participant de la sessió de renovació:

 • Baix Llobregat

 • Alt Pirineu-Aran

 • Vallès Occidental

 • L’Hospitalet

 • Terres de l’Ebre

 • Coòpolis

Introducció model negoci cooperatiu. Règim societari. Itinerari Segell Gestories

Data: 20 de setembre de 2022

Horari: de 15:00 a 19:00

Lloc: Online

Descripció:

 • Introducció al model de negoci cooperatiu

 • Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc)

 • Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social

  Tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes

Règim laboral. Nova regulació laboral. Itinerari Segell Gestories

Data: 22 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: Online

Descripció:

 • Sessió 1: Règim laboral i societari (3 hores)

  • Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes

  • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació

  • Règim de cotització


   Règulació Laboral , noves modificacions

Règim econòmic i comptable. Finançament i recursos. Itinerari Segell Gestories

Data: 27 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: Online

Descripció:

 • Sessió 2: Règim econòmic i comptable (3 hores)

  • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres

  • PGC de cooperatives

  • Capital social

  • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)

  • Fons de reserva i FEPC: usos i destins.

  • Transformació, fusió, escissió, liquidació

  • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Règim fiscal. Exemples pràctics. Itinerari Segell Gestories

Data: 29 de setembre de 2022

Horari: de 15:30 a 18:30

Lloc: Online

Descripció:

 • Règim fiscal

  • Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990
  • Cooperatives protegides i especialment protegides

  • Pèrdua de la protecció fiscal

  • Beneficis fiscals de les cooperatives

  • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades

  • Impost de societats

  • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu

  • Aplicació del resultat econòmic

  • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació