Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu 22_23


Activitats en aquesta formació:

Sessió 0 "Introducció al model de negoci cooperatiu". Itinerari formatiu per prescriptors

Data: 26 de abril de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Online

Descripció:

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu

Sessió 0: Introducció al model de negoci cooperatiu.

Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc). Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social.

Dades: dia 26/04/2023 de 15-17h  Formació online

Fromador: ALC Assessors   

Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lceivqD0oGtLBEx_2XzYm4KPKb9A9Su4k                                       

Sessió 1 "Règim laboral i societari". Itinerari formatiu per prescriptors

Data: 3 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Online

Descripció:

SESSIÓ 1.Règim laboral i societari         

"Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes. Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació. Règim de cotització"     

Dates: Dia 03/05/2023    de   15-18h  Formació online

Formador: Gracer Coop              

Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYudO2gpz4qEtVp6_rkYstQFjJH5MZi0Hwu

                                           

Sessió 2 "Règim econòmic i comptable". Itinerari formatiu per prescriptors

Data: 10 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Online

Descripció:

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu

SESSIÓ 2. Règim econòmic i comptable

"Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres. PGC de cooperatives. Capital social. Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions). Fons de reserva i FEPC: usos i destins. Transformació, fusió, escissió, liquidació. Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues"  

Dates: dia 10/05/2023   de 15-18h  Formació online

Formador:Facto    

link: https://us06web.zoom.us/j/83662517753?pwd=RTdmV2hMMnpaL0twd1VpVm05TklGUT09Sessió 3 "Règim fiscal". Itinerari formatiu per prescriptors

Data: 17 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Online

Descripció:

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu

SESSIÓ 3.- Règim fiscal 

"Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990. Cooperatives protegides i especialment protegides. Pèrdua de la protecció fiscal. Beneficis fiscals de les cooperatives. Regles de valoració de les operacions cooperativitzades. Impost de societats. Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu. Aplicació del resultat econòmic. Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació"           

Dades: dia17/05/2023  de 15-18h     Formació online

Formador: Facto

link: https://us06web.zoom.us/j/85172373484         
                                                                                                                                                                                                                                           

Sessió 4 "Finançament i recursos econòmics". Itinerari formatiu per prescriptors

Data: 24 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Online

Descripció:

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu

SESSIÓ 4.- Finançament i recursos econòmics    

"Tipus de finançament. Finances ètiques i pròpies de l'ESS. Detecció de les necessitats financeres de les cooperative.Instruments financers de l'ESS" 

Dates: 24/05/2023   de    15-18h  Formació online

Formador: Facto

Link: https://us06web.zoom.us/j/82262181046               

Sessió "Impost de Societats. Casos pràctics". Renovació del Segell cooperatiu per prescriptors

Data: 6 de juny de 2023

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Online

Descripció:

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu

Sessió de Renovació del Segell "Aquí és coopera"

Contingut: "Impost de Societats. Casos pràctics" 

Dates:  06/06/2023   de     15-17h  Formació online

Formador: Col·lectiu Ronda              

Link: https://us06web.zoom.us/j/88273334218?pwd=MGEwSjNVY2xoZ0tkb2xJYm03clVUZz09

Passcode: 106643