Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu 22_23

Descripció

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu 22_23

 Obtenció del Segell Cooperatiu "Aquí assessorem l'economia social".

 Formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del Segell. A càrrec de ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.


Sessió 0.  Introducció (2 hores) 26 ABRIL 15-17 h

Introducció al model de negoci cooperatiu.Procés de constitució: tipologies d’estatus i agents clau (Ateneu, notaris,Registre Cooperatives, hisenda, seguretat social, registre mercantil si ets societat professional).


Sessió 1. Règim laboral i societari (3 hores).  3 MAIG 15-18h

Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes. Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació. Règim de cotització.


Sessió 2: Règim econòmic i comptable (3 hores). 10 MAIG 15-18h

Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres. PGC de cooperatives.  Capital social.  Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions). Fons de reserva i FEPC: usos i destins. Transformació, fusió, escissió, liquidació. Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues


Sessió 3: Règim fiscal (3 hores).17 MAIG 15-18h

Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990. Regles de valoració de les operacions cooperativitzades. Impost de societats. Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu. Aplicació del resultat econòmic. Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació.


Sessió 4: Finançament i recursos econòmics (3 hores).  24 MAIG 15-18h

Tipus de finançament.  Finances ètiques i pròpies de ESS. Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives.  Instruments financers de ESS

 

Renovació del Segell Cooperatiu "Aquí assessorem l'economia social"

 

6 JUNY  de 15-17 h

Sessió : Impost de societats. Casos pràctics.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Sessió 0 "Introducció al model de negoci cooperatiu". Itinerari formatiu per prescriptors

Més informació

Sessió conclosa

26 de abril de 2023

15:00 - 17:00 H

Lloc

Online

Descripció

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu

Sessió 0: Introducció al model de negoci cooperatiu.

Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc). Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social.

Dades: dia 26/04/2023 de 15-17h  Formació online

Fromador: ALC Assessors   

Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lceivqD0oGtLBEx_2XzYm4KPKb9A9Su4k                                       

Sessió 1

Sessió 1 "Règim laboral i societari". Itinerari formatiu per prescriptors

Més informació

Sessió conclosa

3 de maig de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

Online

Descripció

SESSIÓ 1.Règim laboral i societari         

"Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes. Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació. Règim de cotització"     

Dates: Dia 03/05/2023    de   15-18h  Formació online

Formador: Gracer Coop              

Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYudO2gpz4qEtVp6_rkYstQFjJH5MZi0Hwu

                                           

Sessió 1

Sessió 2 "Règim econòmic i comptable". Itinerari formatiu per prescriptors

Més informació

Sessió conclosa

10 de maig de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

Online

Descripció

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu

SESSIÓ 2. Règim econòmic i comptable

"Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres. PGC de cooperatives. Capital social. Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions). Fons de reserva i FEPC: usos i destins. Transformació, fusió, escissió, liquidació. Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues"  

Dates: dia 10/05/2023   de 15-18h  Formació online

Formador:Facto    

link: https://us06web.zoom.us/j/83662517753?pwd=RTdmV2hMMnpaL0twd1VpVm05TklGUT09Sessió 1

Sessió 3 "Règim fiscal". Itinerari formatiu per prescriptors

Més informació

Sessió conclosa

17 de maig de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

Online

Descripció

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu

SESSIÓ 3.- Règim fiscal 

"Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990. Cooperatives protegides i especialment protegides. Pèrdua de la protecció fiscal. Beneficis fiscals de les cooperatives. Regles de valoració de les operacions cooperativitzades. Impost de societats. Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu. Aplicació del resultat econòmic. Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació"           

Dades: dia17/05/2023  de 15-18h     Formació online

Formador: Facto

link: https://us06web.zoom.us/j/85172373484         
                                                                                                                                                                                                                                           

Sessió 1

Sessió 4 "Finançament i recursos econòmics". Itinerari formatiu per prescriptors

Més informació

Sessió conclosa

24 de maig de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

Online

Descripció

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu

SESSIÓ 4.- Finançament i recursos econòmics    

"Tipus de finançament. Finances ètiques i pròpies de l'ESS. Detecció de les necessitats financeres de les cooperative.Instruments financers de l'ESS" 

Dates: 24/05/2023   de    15-18h  Formació online

Formador: Facto

Link: https://us06web.zoom.us/j/82262181046               

Sessió 1

Sessió "Impost de Societats. Casos pràctics". Renovació del Segell cooperatiu per prescriptors

Més informació

Sessió conclosa

6 de juny de 2023

17:00 - 19:00 H

Lloc

Online

Descripció

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu

Sessió de Renovació del Segell "Aquí és coopera"

Contingut: "Impost de Societats. Casos pràctics" 

Dates:  06/06/2023   de     15-17h  Formació online

Formador: Col·lectiu Ronda              

Link: https://us06web.zoom.us/j/88273334218?pwd=MGEwSjNVY2xoZ0tkb2xJYm03clVUZz09

Passcode: 106643