Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari formatiu per gestories i obtenir o renovar Segell Cooperatiu 23_24

Descripció

Itinerari formatiu per a gestories i consultaries per obtenir o renovar el Segell Cooperatiu


Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Sessió Renovació del Segell Cooperatiu - Impost de Societats

Més informació

Sessió conclosa

14 de febrer de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

Online

Descripció

 
Fons: (FRO + Fons de promoció/educació) i altres fons: com funcionen, com es doten, com s’apliquen, amb què es poden destinar, què passa quan hi ha pèrdues, o tancaments.

Sessió 1

Sessió 1 Introducció al model de negoci cooperatiu

Més informació

Sessió conclosa

21 de febrer de 2024

15:00 - 17:00 H

Lloc

Online

Descripció

Introducció al model de negoci cooperatiu
Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc)
Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social


21/02/2024    15-17h    Ateneu Coopcamp  

Col·lectiu Ronda    Ricard Garcia <rgarcia@cronda.coop>   

Ponent Coopera    "https://us02web.zoom.us/j/85872237893


ID de reunión: 858 7223 7893"    zoom + obertura sessió

Sessió 1

Sessió 2 Règim laboral i societari

Més informació

Sessió conclosa

28 de febrer de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

Online

Descripció

Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes
Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
Règim de cotització

28/02/2024    15-18h    Ateneu de l'Hospitalet    Gracer Coop   

Beatriz Granados Ruiz <beatriz@gracer.coop>   

Ateneu cooperatiu de Catalunya Central    

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIode2qrz8jEtNOLWT6wlaWO8wlZJltZRD0  

zoom + obertura sessió


Sessió 1

Sessió 3 Règim econòmic i comptable

Més informació

Sessió conclosa

6 de març de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

Online

Descripció

Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres
PGC de cooperatives
Capital social
Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
Fons de reserva i FEPC: usos i destins.
Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

06/03/2024    15-18h    Maresme    Facto   

Oriol Martín omartin@facto.cat    /    Susana Ramos Centella <sramos@facto.cat>   

Ateneu Cooperatiu de Terres Ebre        zoom + obertura sessió

Sessió 1

Sessió 4 Règim fiscal

Més informació

Sessió conclosa

13 de març de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

Online

Descripció
Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990
Cooperatives protegides i especialment protegides
Pèrdua de la protecció fiscal
Beneficis fiscals de les cooperativesRegles de valoració de les operacions cooperativitzades
Impost de societats
Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
Aplicació del resultat econòmic
Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació


Sessió 1

Sessió 5 Finançament i recursos econòmics

Més informació

Sessió conclosa

20 de març de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

Online

Descripció

SESSIÓ 5.- Finançament i recursos econòmics

Tipus de finançament
Finances ètiques i pròpies de l'ESS
Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives
Instruments financers de l'ESS

20/03/2024    15-18h    Ateneu Coopsetania   

Facto    Oriol Martín omartin@facto.cat    /    Susana Ramos Centella <sramos@facto.cat>   

Ateneu Terres Gironines  

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYufu-grDsoEtN87f66Ro2aLassYt8fQ4Sq