Les claus de la comptabilitat analítica de la teva organització


Activitats en aquesta formació:

Les claus de la comptabilitat analítica de la teva organització

Data: 25 de març de 2021

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Online

Descripció:

- Conceptes bàsics per a la presa de decisions.

- Viabilitat econòmica de projectes i punt d’equilibri entre ingressos i despeses.

- Informes comptables i planificació de despeses incloses les fiscals.

- Visió estratègica per a la gestió quotidiana.

- Eines digitals per a la gestió comptable.