Sessions formatives organitzades conjuntament La Col·lectiva - Ajuntament


Activitats en aquesta formació:

Els plans d'igualtat a les empreses

Data: 26 de gener de 2022

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Gornal Activa, carrer Can Trias 20 L'Hospitalet

Descripció:

- Sensibilització de les persones assistents entorn l’existència de desigualtats de gènere

al mercat laboral.

- Donar a conèixer els principals conceptes, les eines principals i el marc legal per a

l’elaboració dels plans d’igualtat.